"Praat niet tegen de kinderen maar met de kinderen"

Individuele begeleiding kinderen

Individuele begeleiding is bedoeld voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Er kan sprake zijn van ontwikkelingsproblematiek zoals een licht verstandelijke beperking, autisme, adhd of gedragsproblemen. Soms lukt het niet meer om naar school te gaan of om deel te nemen aan sociale activiteiten. Individuele begeleiding is laagdrempelig en afgestemd op de individuele hulpvraag. 

Begeleiding kinderen in de klas

Gaat je kind niet meer met plezier naar school? Merk je dat het sociaal of cognitief achterblijft bij de rest van de groep? Als de executieve functies niet voldoende zijn ontwikkelt, dan kunnen er veel problemen in de klas te zien zijn. Ik kan in de klas het kind ondersteunen in het reguleren van emoties, taken te voltooien, aandacht erbij te houden. 

Begeleiding leerkrachten

Ik heb werkervaring als leerkracht in de midden- en bovenbouw en ik werk op een katholieke daltonbasisschool. In mijn taak als leerkracht en intern begeleider geef ik leerkrachten pedagogisch en didactisch advies. Gaat het even niet zo lekker in de klas? Zet een kind de hele klas op stelten? Gaan de scores omlaag? Ik kan in de klas observeren en de leerkracht hulp bieden.

Gezinsbegeleiding

De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Ik vind het belangrijk dat we kijken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. Het is niet altijd makkelijk als je broertje of zusje alle aandacht naar zich toe trekt. Broertjes en zusjes in het gezin kunnen ook behoefte hebben aan uitleg en ondersteuning.

Ouderbegeleiding

Het is niet niks om een kind op te voeden die een beperking heeft. Voel je ook niet schuldig als je het even niet meer weet! Tijdens de ouderbegeleiding bied ik inzicht in de behoeften van het kind. De opvoedondersteuning geeft inzicht in het beter begrijpen van je kind en de eventuele diagnose. Je krijgt praktische tips en handvatten, waardoor je weer grip krijgt op situaties. Ook wanneer ze onverwachts zijn. Samen zetten we stappen naar structurele oplossingen. 

Sportclub begeleiding

Als je vanaf kinds af aan op een sportclub zit, vragen ze je vaak om als trainer aan de slag te gaan. Je hebt affiniteit met de sport maar van kinderen weet je niet zoveel af. Het is belangrijk om een aantal dingen in de gaten te houden: gaan ze allemaal met plezier naar de training? Hoe leer je ze om gaan met verliezen en fouten maken? Hoe zorg je ervoor dat het team een team wordt? Ik kan helpen bij het in kaart brengen van de behoeftes van ieder kind. Daarnaast is het van belang om de groepsdynamiek in de gaten te houden.