"Leer omgaan met je gevoel, dat scheelt een heleboel "

Mediteren

“Mindfulness is niets meer of minder dan een praktisch middel om je verbondenheid met de volheid van je wezen te versterken door een proces van zelfwaarneming, zelfonderzoek en aandachtig handelen. Je zou het ook je verbinding met je hart kunnen noemen” (Kabat-Zinn, 1996). Kinderen ervaren vaak veel prikkels, dit kan uiten in hoofdpijn en stress. Het leren omgaan hiermee kan d.m.v. mediteren. 

Muziek

Naast de invloed van muziek op emoties, kan muziek maken of luisteren naar muziek de sociale interactie bevorderen. Hoe sterker muziek ons raakt, des te meer we geneigd zijn om sociale relaties te versterken (Schafer, Sedlmeier, Stadtler, Huron, 2013). Kinderen kunnen hun emoties uiten door muziek en ze kunnen er rustig door worden. 

Yoga

Yoga kan ervoor zorgen dat de aandacht en emotionele controle bij kinderen verbetert. Je ziet een vermindering van stemmingswisselingen, huilbuien en stress. Kinderen voelen meer ontspanning, zijn rustiger en emotioneel meer in balans, dit zorgt voor verbeteringen op het niveau van sociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn vergroting van zelfvertrouwen en betere relaties met anderen (Fisher, 2006).

Tekenen

Je kunt eindeloos praten over problemen, maar door middel van tekenen, schilderen of kleien kun je ook innerlijke beelden en emotie naar buiten brengen. Je kunt gevoelens met verschillende tekenmaterialen en technieken uiten. Tekenen is voor kinderen een vanzelfsprekende taal. Een tekening laat soms veel zien dat het kind bezighoudt.

Knuffels

Knuffels hebben iets bijzonders. Ze zijn nooit boos, het is er altijd en het luistert naar ze. Knuffels kunnen een rol spelen in de fantasieontwikkeling. Ze spelen gebeurtenissen na en praten met de knuffels. Kinderen gebruiken hun knuffel soms om zelf minder bang te worden (Clason, 2017). Iets dat kinderen niet tegen volwassenen durven te zeggen, vertellen ze soms wel aan een knuffel. Daarom praat ik soms met jonge kinderen met behulp van een knuffel. 

Spelen

Wanneer een kind nog geen woorden kan vinden, kan hij zich misschien wel moeiteloos uitdrukken in een veilig gefaciliteerd spel. Door het spel krijgen kinderen de ruimte om emoties te uiten en af te reageren, om gevoelens te beleven en gebeurtenissen te verwerken. Na zorgvuldig observeren en meespelen kun je wellicht aansluiten en een helpende hand bieden. 

Therapeutische kinderboeken

Affirmaties

Dieren en natuur

Voorlezen is een rustig en veilig moment. Door middel van kleurrijke tekeningen en sprekende karakters, kun je  makkelijker het gesprek met kinderen aangaan en begrijpen wat er bij een kind speelt. Je bent spelenderwijs aan het communiceren. Zo zijn er prentenboeken over rouw, scheiding, faalangst etc. Kinderen herkennen zich in het verhaal en durven dan beter over moeilijke onderwerpen te praten. 

Soms kun je door negatieve uitspraken van anderen negatief over jezelf gaan denken. Positieve affirmatie kaartjes kunnen hierbij helpen. Affirmatie betekent letterlijk bekrachtiging. Hoe vaker je positieve dingen leest of jezelf positieve dingen toespreekt, hoe fijner je jezelf uiteindelijk gaat voelen. Je kan de hersenen hierin trainen!

 

Myers (2007) en Finck (1993) suggereren dat kinderen en bepaalde dieren, zoals  honden en kinderboerderijdieren, dezelfde soort en kwaliteit van affectieve afstemming vertonen die is aangetoond in moeder- kindgehechtheid. Dieren zijn als een maatje voor het kind. Ze luisteren naar je, spelen met je en zijn blij om je te zien. Kinderen worden er rustig van en leren op een fijne manier contact leggen en zorg dragen.