"Ieder kind heeft recht op een stem"

Wat doe ik?

Tijdens de pabo opleiding heb ik stage gelopen in Crooswijk (groep 3 en 6), Rotterdam-Zuid (groep 1/2), Nieuwerkerk aan den IJssel (groep 1/2 en 8) en Nesselande (groep 6 en 4). Sinds schooljaar 2018/2019 werk ik als leerkracht op basisschool Het Tangram (Rotterdam). Basisschool Het Tangram is een daltonbasisschool. Een bekende uitspraak van Helen Parkhurst (grondlegger daltononderwijs) spreekt mij enorm aan: "We need people without fear". Mijn doel is om kinderen uit te dagen zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Ik mijn onderwijs carrière heb ik voornamelijk lesgegeven aan de groepen vier, zes en zeven. 

 

Sinds schooljaar 2021/2022 ben ik gestart als intern begeleider. Ik heb ervaring in de groepen vier, vijf en zes. Als intern begeleider heb ik de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. Ik help leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voer gesprekken met ouders, de leerkracht en het kind. Daarnaast houd ik mezelf bezig met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school. Mijn doel is passend onderwijs voor ieder kind zodat het succes ervaringen opdoet en groeit.

 

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft dat niet uit de basisondersteuning van school geboden kan worden, kan school een beroep doen op PPO Rotterdam (Primair Passend Onderwijs). Als intern begeleider heb ik regelmatig te maken met PPO. Nog voordat ik intern begeleider was, werd ik voorzitter van de ondersteuningsplanraad PPO. Ik was geïnteresseerd in het ondersteuningsplan van PPO. Waar gaan ze de komende periode aan werken? Hoe gaan ze dit uitvoeren? Als OPR praat je mee en geef je advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam.

 

Op het moment volg ik de masteropleiding pedagogiek. Deze master opleiding werkt vanuit een ecologisch perspectief. Je leert de wereld te beschouwen als een netwerk van verschijnselen, die onderling afhankelijk en fundamenteel verbonden zijn. Je neemt alle aspecten van het leven van een kind mee, bijvoorbeeld: de opvoeding, thuis, school, jeugdhulp etc. De opleiding is in het kader van herregistratie bij het SKJ geregistreerd met 2520.00 punten. ID nummer: SKJ202733

Onderwijs

Opleidingen

 • Havo Comenius College Lijstersingel
 • HBO Pabo Thomas More Hogeschool te Rotterdam
 • Post HBO Vakspecialist muziek Thomas More & Codarts conservatorium
 • Master ecologische pedagogiek Hogeschool Utrecht

Licenties en certificaten

 • OPR samenwerkingsverband passend onderwijs/medezeggenschapsraad AOB
 • Basistraining geweldloos verzet Thomas More Academie
 • Daltonopleiding jaar 1 en 2 Thomas More Academie
 • Meidenvenijn CED-groep
 • Samen leren van calamiteiten Augeo Foundation
 • Trauma-sensitief lesgeven Augeo Foundation
 • Werken met een meldcode Augeo Foundation
 • Steun bieden aan vluchtelingenkinderen Augeo Foundation
 • Executieve functies E-wise
 • Minor passend onderwijs Thomas More Hogeschool
 • Lessenreeks rechten hoogbegaafde kinderen Erasmus University Rotterdam